VirtualBox

Kategoria: Narzędzia
Typ licencji: GNU GPL (GNU General Public License)

VirtualBox jest od niedawna w pełni darmowym oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi wirtualnych maszyn. Pozwala na pracę zarówno w systemach 32 jak i 64-bitowych - Windows i Linux. Obsługuje różne typy wirtualnych systemów - Windows NT 4.0/2000/XP/2003/Vista, DOS/Windows 3.x, Linux (2.4 i 2.6) a także OpenBSD.

Wirtualizacja pozwala uruchomić jednocześnie wiele systemów operacyjnych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej przy zachowaniu maksymalnej możliwej wydajności.
 
Udostępniona bezpłatnie wersja może być wykorzystywana również komercyjnie lecz pozbawiona została kilku przydatnych w większych przedsiębiorstwach funkcji.

Strona programu: https://www.virtualbox.org
Pobierz program: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads