Kadry, Płace i ZUS PRO

Kategoria: Firma
Typ licencji: Trial

Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesne oprogramowanie wspomagające pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
 
Program ułatwi prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Posiada automatyczny eksport danych do programu Płatnik.
 
Najważniejsze funkcje w skrócie:
- Dane pracowników
- Umowy o pracę
- Obliczanie płac, listy płac
- Umowy zlecenia
- Deklaracje ZUS i PIT
- Współpraca z Płatnikiem

Strona programu: http://www.biznesmen.com.pl/kadry-place-zus-pro
Pobierz program: http://www.biznesmen.com.pl/kadry-place-zus-pro