Na początku sierpnia Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej unieważnił przeprowadzony 10 lat temu przetarg na częstotliwości z pasma 1800 MHz. Decyzja ta została wydana podstawie oceny prawnej Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku z czym, T-Mobile wystąpił z wnioskiem o unieważnienie rezerwacji częstotliwości wydanych na podstawie unieważnionego przetargu. Prezes UKE nie przychylił się do prośby T-Mobile.

Cała sytuacja ciągnęła się przez ponad 10 lat, a całe zamieszenie wynika z rygorystycznego podejścia komisji prowadzącej felerny przetarg do wymogu parafowania każdej strony oferty. Przedstawiciel T-Mobile nie dopatrzył braku podpisu na jednej ze stron składnej oferty, przez co operator nie został do niego dopuszczony. Zwycięzcą przeprowadzonego 2007 roku przetargu został Cyfrowy Polsat, który w ten sposób uzyskał rezerwacje częstotliwości 1710 – 1730 MHz i 1805 – 1825 MHz. Po jego unieważnieniu przez Prezesa UKE, przedstawiciele T-Mobile stwierdzili, że w kolejnych krokach UKE powinno: uchylić decyzję rezerwacyjną, wycofać pozwolenia radiowe wydane na podstawie wadliwie przeprowadzonego przetargu oraz ponowne rozdysponować częstotliwości na zasadach rynkowych w drodze aukcji lub przetargu.

UKE rezerwacje 1800 MHz
Aktualnie obowiązujące w Polsce rezerwacje na częstotliwości z pasma 1800 MHz.

Prezes UKE nie wycofa wydanych rezerwacji na częstotliwości z pasma 1800 MHz.

Na wniosek T-Mobile, Prezes UKE został zobowiązany do sprawdzenia, czy zaszły podstawy do wydania decyzji uchylającej wydane wcześniej rezerwacje. Ustalenia są następujące:

Zgodnie z przepisami prawa podstawą do wznowienia postępowania i uchylenia Rezerwacji może być jedynie zmiana wyników Przetargu. Zmiana wyników przetargu może być rezultatem przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 118d ust. 4-6 ustawy Prawo telekomunikacyjne (tzw. czynności naprawczych), albo – gdyby to nie było możliwe – przeprowadzenia nowego przetargu. Natomiast samo unieważnienie Przetargu nie stanowi zmiany jego wyników.
Wobec ustalenia, że przesłanka wznowieniowa nie zaszła, Prezes UKE odmówił uchylenia Rezerwacji.” – Prezes UKE

Wcześniejsza decyzja UKE unieważniająca przetarg z 2007 roku została zaskarżona, więc jeszcze musimy poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Nawet jeżeli zostanie ona utrzymana, to nie jest wystarczająca do uchylenia aktualnie obowiązujących rezerwacji częstotliwości z pasma 1800 MHz. T-Mobile ma prawo do odwołania się od decyzji Prezesa UKE oraz skierowania sprawy do Sądu Administracyjnego.

Źródło: UKE

PJ
Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.